NRG 日本理容技学建設会
 


   日技会へのビデオレター
     元中央理美容専門学校教頭
     
安井万左男

           
           
             
 1、これまでのこと 2、理美容のこと・進化と進歩は違う 3、マーケットを知る (45:22)
 
 https://youtu.be/ytOTfIrDo8o

 4、日技会へ 5、若い理容師に (30:11)
 
 https://youtu.be/2Ow5hM9z5vc

 【市川店 写真】
 
 
 
 
 
  
  
 
 〒202-0006 西東京市栄町1-1-23
 ℡042-421-8614

会員外便り
TOP